Investiční lekce – 16-10-2019

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Při technické analýze i obchodování akcií často využijete tzv. technických formací, které lze na cenovém grafu akcie najít.

Dnes se zaměříme na 1-2-3 formace a 2B/2T formace technické analýzy akcií. 1-2-3 formace se označuje proto, že se skládá ze tří částí: vrcholu, korekce a nižšího vrcholu. Tento pattern je podobný dvojitému vrcholu s tím rozdílem, že trh v tomto případě ani nedokáže vytvořit druhý vrchol a otočí se dřív. Základní podmínkou pro formaci 2T je maximum doprovázené mírně vyšším maximem. Vstupním bodem pro využití této formace v obchodní strategii je, jakmile se cena vrátí opět pod první maximum a to po průlomu do druhého mírně většího maxima. Formace “2B” je obrácenou verzí formace “2T”. To znamená, že se jedná o vytváření minim.

Zjistěte více o formaích 1-2-3 a 2B/2T formace technické analýzy akcií.

Investiční lekce – 02-10-2019

Spojené státy americké jsou hospodářsky nejsilnější stát světa, s velmi vyspělým průmyslem, zemědělstvím a velkým podílem vědy a výzkumu. USA jsou největším světovým producentem ropy a zemního plynu, ale všechnu vlastní produkci spotřebují a ještě musí dovážet. USA jsou též nejvýznamnějším finančním trhem na světě, New York Stock Exchange je největší světovou finanční burzou podle tržní kapitalizace.

Stejně jako každá ekonomika, tak i v USA se sledují různé ekonomické indikátory a statistické hodnoty, které se následně zveřejňují. Výsledky těchto reportů mají často vliv na chování burzy v daném dni, týdnu, či na celkovou náladu trhů. Americká ekonomika v červnu 2019 překonala důležitý milník a zažívá nejdelší období ekonomické expanze, které pokračuje už více než deset let (od konce velké recese v červnu 2009).

Ekonomické ukazatele se snaží určitým způsobem popsat skutečný vývoj ekonomiky. Pokud pomocí ekonomických ukazatelů přibližně známe skutečný stav ekonomiky, a pokud tušíme, jak na jednotlivé ukazatele reagují tvůrci hospodářské politiky – vláda a centrální banka, můžeme s těmito znalostmi dosáhnout nadprůměrného výnosu svých investic, nebo alespoň nedosáhnout podprůměrného výnosu.

Poznejte základní ekonomické indikátory v USA.