Investiční lekce – 12-12-2018

Termín „ztráta“ je v psychologii termínem víceznačným. Může znamenat velice konkrétní ztrátu (jak tomu je například při úmrtí). Může však jíti o abstraktní ztrátu (úct, respektu) nebo o ztrátu finanční, o které si dnes něco povíme.>> Čtěte celý text >>