Investiční lekce – 10-07-2019

Na celém investičním trhu vystupují miliony obchodníků. Pro obchodování existuje i velký počet strategií a různých přístupů k obchodování. O správnosti použití téhle či oné strategie pro tenhle nebo tamten obchod je vždy na dobrém odhadu jednotlivého obchodníka. Jednou z možností, kterou bych rád představil dnes, je obchodní strategie prolomení – breakouts.

Jde o strategii, při které otvíráme pozici na růst ceny (buy long) při přelomení důležité rezistence, anebo pozici na pokles ceny (sell short) při přelomení důležitého supportu. Využíváme princip, že po přelomení směrem nahoru se rezistence mění na support a při přelomení směrem dolů se support stává rezistencí. je při tom důležité, aby šlo o skutečně silné přelomení, nejlepší při výrazně nadprůměrném objemu. Stopky na zastavení ztráty se potom umísťují s rezervou pod nový support (při nákupech na long), anebo nad novou rezistenci (při prodejů na short sell).

Zjistěte ještě více o prolomení v samostatném článku.

Investiční lekce – 26-06-2019

V prostředí finančních trhů je ohodnocení akcií metodou, s jejíž pomocí se vypočítá cena společností a jejich akcií. Hlavní využití nachází tato metoda při předpovídání budoucího vývoje tržních cen. Cílem je získat na transakcích spojených s pohybem cen zisk. To znamená nakupovat akcie, které jsou s využitím metody ohodnocení akcií považovány za podhodnocené, a později až jejich cena stoupne, je za vyšší cenu prodat (nebo naopak prodávat ty akcie, jejichž cena je nadhodnocená).

Čím větší  je  rozdíl mezi tržní cenou akcie a  její vnitřní hodnotou, tým větší je šance, že dříve nebo později bude cena akcie stoupat směrem k objektivní hodnotě, a často se také akcie považují i za bezpečnější.

Přesvědčte se, že budoucí vývoj akcií lze odhadnout pomocí podhodnocenosti.