Investiční lekce – 22-01-2020

Termín podnikatelský záměr vychází z anglického názvu „business plan“, taktéž překládaný jako podnikatelský plán či podnikatelský projekt. Plánování je nedílnou součástí každého podnikání. Může se vyskytovat v řadě forem: od základní myšlenkové u nezávislých profesionálů a živnostníků až po rozsáhlou písemnou dokumentaci v případě větších firem. Písemný soupis vašeho systému a postupů obchodování je jednou z nezbytných základních předpokladů každého investora či obchodníka.

Obchodní plán, stejně jako podnikatelský záměr, by měl být stručný a jednoduchý, měl by představovat výhod produktu nebo služby a orientovat se na budoucnost, měl by být věrohodný a reálný, přiměřeně optimistický i pesimistický. Každý obchodní plán měl by poukázovat na silné a slabé stránky plánu a určovat způsobu financování.

Sestavte si váš obchodní plán pro investování i krátkodobý trading.

Investiční lekce – 08-01-2020

Již několik let poskytujeme klientům investiční poradenství. Chceme, aby se v tomto prostředí lépe orientovali a vydělávali peníze svými investicemi. Jedná se o odbornou a specializovanou činnost zaměřenou na pomoc. Náš finanční poradce klientovi poskytuje odborný názor na řešení životních potřeb v oblasti jeho privátních financí, což zahrnuje poskytování rad ohledně hospodaření s finančními prostředky, vytváření majetku a investování finančních prostředků soukromých a veřejných subjektů.

Spravujeme své portfolio a používáme stejné informace, které dáváme k dispozici v rámci našeho poradenství, ať už se jedná o aktivní správu investičního portfolia, investiční tipy nebo individuální konzultace. Obchodujeme akcie, komodity i měnové páry na nejvýznamnějších finančních trzích a stejné možnosti předkládáme i našim klientům.

Prozkoumejte blíže naše investiční poradenství pro růst vašeho majetku.

Investiční lekce – 25-12-2019

Pro osoby s trvalým bydlištěm v České republice a pro daňové rezidenty této země podléhá zdanění zisků platným daňovým zákonům dané země. V souvislosti s akciovým trhem se tato problematika týká zisku z prodeje akcií či komodit, daně z dividend a daně z úroků.

Pro základní vysvětlení přináším článek osvětlující danou situaci, ovšem protože se situace v oblasti daní při prodeji akcií, daní z dividend i úroků mění každý rokem, je vhodné vaši aktuální situaci konzultovat s daňovým poradcem.

Jaké daně se vztahují na výnosy z prodeje akcií? Jak zdanit zisk z obchodování na burze ať už doma nebo v zahraničí? Jak funguje zdaňování dividend, které jako akcionář dostáváte? Na to vše vám odpoví můj  podrobný článek o daních a akcích.