Investiční lekce – 02-10-2019

Spojené státy americké jsou hospodářsky nejsilnější stát světa, s velmi vyspělým průmyslem, zemědělstvím a velkým podílem vědy a výzkumu. USA jsou největším světovým producentem ropy a zemního plynu, ale všechnu vlastní produkci spotřebují a ještě musí dovážet. USA jsou též nejvýznamnějším finančním trhem na světě, New York Stock Exchange je největší světovou finanční burzou podle tržní kapitalizace.

Stejně jako každá ekonomika, tak i v USA se sledují různé ekonomické indikátory a statistické hodnoty, které se následně zveřejňují. Výsledky těchto reportů mají často vliv na chování burzy v daném dni, týdnu, či na celkovou náladu trhů. Americká ekonomika v červnu 2019 překonala důležitý milník a zažívá nejdelší období ekonomické expanze, které pokračuje už více než deset let (od konce velké recese v červnu 2009).

Ekonomické ukazatele se snaží určitým způsobem popsat skutečný vývoj ekonomiky. Pokud pomocí ekonomických ukazatelů přibližně známe skutečný stav ekonomiky, a pokud tušíme, jak na jednotlivé ukazatele reagují tvůrci hospodářské politiky – vláda a centrální banka, můžeme s těmito znalostmi dosáhnout nadprůměrného výnosu svých investic, nebo alespoň nedosáhnout podprůměrného výnosu.

Poznejte základní ekonomické indikátory v USA.

Investiční lekce – 18-09-2019

Řízení rizik je nedílnou součástí správného řízení projektů. Jedná se o postupný, neustále se opakující proces zlepšování, nejlépe začleněný do existujících praktik nebo jiných projektových postupů.

Proces řízení rizik zahrnuje vybudování vhodné infrastruktury a použití logického a systematického postupu ke zjištění souvislostí, identifikaci, analýze, vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik spojených s libovolnou činností, postupem nebo funkcí takovým způsobem, který dovolí minimalizovat ztráty a maximalizovat zisky.

Řízení rizika, které hrozí u každého jednotlivého obchodu, je stejně důležité, jako vybrání akcie pro každý konkrétní obchod. I přesto zůstávají pravidla rozumné správy financí často v obchodních a investorských plánech opomenuta.

Jaké jsou tři důležité otázky pro každou strategii řízení financí, které by si měl položit každý obchodník při obchodování na burze? Přečtěte si moje tipy pro řízení rizik při obchodování na burze. Bez znalosti těchto pravidel vyděláte jen těžko.