Vlastní rezignace na euro jako řešení pro Německo?

Německo se při závěrečných jednáních o řeckém dluhu projevilo jako tvrdý vyjednavač. Ukázalo, že není ochotno nechat se sebou dále manipulovat a že je připraveno spustit řetězec událostí, které ve svém důsledku povedou ke konci společné měny. Není divu. Poslední zkušenost s Řeckem ukazuje zásadní chyby, které jsou zakomponovány v euru jakožto jednotné měně a současně bezvýslednost všech snah o její zachování.

>> Čtěte celý text >>